Labelformaat editor

Werkbalk

Hieronder staan alle knoppen uit de werkbalk uitgelegd.

Opdracht Beschrijving
Openen Open een reeds opgeslagen labelformaat bestand
Opslaan Sla de labelformaten op in een nieuw bestand
Nieuw labelformaat Voeg een nieuw labelformaat toe
Zoom Zoom de voorbeeldweergave
Afdrukken Druk labels af

Statusbalk

Geen

Algemeen

Dit hulpprogramma wordt standaard meegeleverd bij een installatie van Adressen Programma Pro. Met dit hulpprogramma kunt u eenvoudig uw eigen labelformaten samenstellen en gebruiken binnen Adressen Programma Pro 7. U kunt dit hulpprogramma vinden in de installatiemap van Adressen Programma Pro.

Standaard wordt het programma in de volgende map geïnstalleerd: C:\Program Files (x86)\Adressen Programma Pro 7\Labelsheet Editor.exe. Zie onderstaande afbeelding voor de standaard locatie van het hulpprogramma.

Nieuw labelformaat aanmaken

Met de knop Nieuw labelformaat wordt een nieuw labelformaat aangemaakt. Vervolgens kan deze voorzien worden van een duidelijke naam en correcte afmetingen. Onderstaande afbeelding geeft de standaardwaardes van een nieuw labelformaat weer. Wanneer u een afmeting aanpast wordt direct een nieuwe voorbeeldweergave gegenereerd. Er is geen limiet op de hoeveelheid zelfgemaakte labelformaten.

De Categorie wordt gebruikt om de labelformaten te groeperen binnen Adressen Programma Pro. Het is aan te raden uw zelfgemaakte labelformaten in een eigen categorie te plaatsen zodat ze makkelijk terug te vinden zijn. Zie voor meer informatie de label ontwerper..

De afmetingen die ingevoerd worden zijn in honderden van een inch. Om van mm naar de invoermaat te gaan kunt u de volgende berekening gebruiken, namelijk 1/100 van een inch is 25,4/100 = 0,254mm

Labelformaten opslaan

Sla het labelformaat bestand op in de data map van Adressen Programma Pro, deze map kan mogelijk op een van de volgende plekken staan:

  • C:\Users\<Gebruikersnaam>\Appdata\Local\Adressen Programma Pro 7\Label Templates\. (nieuwe installaties na November 2021)
  • C:\Users\<Gebruikersnaam>\Documents\Adressen Programma Pro 7\Label Templates\.

Om te achterhalen op welke plek de data map staat kan u via Adressen Programma Pro de data map direct openen. Wanneer de map Label Templates niet aanwezig is dient u die zelf aan te maken.

Dit bestand bevat alle labelformaten die u aangemaakt heeft met het hulpprogramma. Dit bestand is op een later moment weer te openen om eventuele aanpassingen te doen of om nieuwe formaten toe te voegen of te verwijderen.

Deze map wordt automatisch uitgelezen door Adressen Programma Pro wanneer u labels gaat afdrukken. Uw labelformaten zullen nu zichtbaar zijn wanneer u naar labelformaten zoekt in de label ontwerper. Onderstaande afbeelding geeft het opslaan van de zelfgemaakte labelformaten binnen het hulpprogramma weer.

Gebruiken zelfgemaakte labels

Wanneer de zelfgemaakte labelformaten opgeslagen zijn worden deze automatisch ingelezen door Adressen Programma Pro. Zie de label ontwerper voor meer informatie.

Sneltoetsen

Vensterwijd

De volgende sneltoetsen zijn over het hele venster geldig, deze zijn niet afhankelijk van de focus op een bepaald component

Sneltoets Actie
Control + S Labelformaat bestand opslaan
Control + O Open labelformaat bestand
Control + P Afdrukken

Component specifiek

Geen

Afdrukken/exporteren
QR Code
QR Code printing:labels:addneweditor (generated for current page)