Criteria eigenschappen venster

Werkbalk

Hieronder staan alle knoppen uit de werkbalk uitgelegd.

Opdracht Beschrijving
Nieuw Maak een nieuwe criteria aan, huidige wijzigingen gaan verloren
Accepteren & nieuw Voeg de criteria toe aan de groep en maak een nieuwe criteria aan
Accepteren Voeg de criteria toe aan de groep en sluit venster

Statusbalk

In de status balk wordt geen informatie weergegeven.

Tabbladen

Algemeen

Acties

Binnen dit venster worden criteria, ook wel regels genoemd, aangemaakt waarmee contacten of bedrijven uit het adresboek opgevraagd kunnen worden. Deze criteria worden toegevoegd aan de bovenliggende groep. In tegenstelling tot nagenoeg alle objecten in Adressen Programma Pro worden de criteria niet direct opgeslagen bij het verlaten van dit venster, in plaats daarvan worden ze geaccepteerd. Dit wil zeggen dat de criteria opgenomen worden in de bovenliggende groep. Wanneer de groep vervolgens opgeslagen wordt, zullen alle criteria's ook opgeslagen worden omdat deze deel uitmaken van de groep.

Een criteria bestaat uit drie onderdelen. Als eerste wordt het veld gekozen, dit is de eigenschapen van het object waarop gezocht zal worden. Vervolgens moet de operator gekozen worden. De operator bepaald op welke manier er naar het veld gezocht zal worden. Als laatste dienen de waarden ingegeven te worden, afhankelijk van de gekozen operator kunnen een of meerdere waarden ingegeven worden. De waarden zijn de parameters van de zoekopdracht.

Wanneer alle drie de onderdelen ingevuld zijn is de zoekopdracht eenvoudig te begrijpen door deze van boven naar beneden te lezen.

Operators

De operator bepaald wat de mogelijk invoer van parameters is, er zijn verschillende operators binnen Adressen Programma Pro waarmee gezocht kan worden. Hieronder een opsomming van alle beschikbare parameters.

Operator SQL Parameters Beschrijving Afbeelding
Is gelijk aan = Ja Van toepassing op: Tekst, nummers, datums

Beschrijving: Zoekt naar objecten waarvan de waarde van het zoekveld precies overeenkomt met de opgegeven parameter. De zoekopdracht is niet hoofdletter gevoelig
Is niet gelijk aan <> Ja Van toepassing op: Tekst, nummers, datums

Beschrijving: Zoekt naar objecten waarvan de waarde van het zoekveld niet overeenkomt met de opgegeven parameter. De zoekopdracht is niet hoofdletter gevoelig.
Is niets IS NULL Nee Van toepassing op: Tekst, nummers, datums

Beschrijving: Zoekt naar objecten waarvan de waarde van het zoekveld niets is.
Is niet niets IS NOT NULL Nee Van toepassing op: Tekst, nummers, datums

Beschrijving: Zoekt naar objecten waarvan de waarde van het zoekveld niet gelijk is aan niets, er is dus iets ingevoerd in het adresboek
Is als LIKE Ja Van toepassing op: Tekst

Beschrijving: Zoekt naar objecten waarvan de waarde van het zoekveld overeenkomt met de opgegeven parameter. De zoekopdracht is niet hoofdletter gevoelig.

Het gebruik van wildcards is toegestaan, lees verder
Is niet als NOT LIKE Ja Van toepassing op: Tekst

Beschrijving: Zoekt naar objecten waarvan de waarde van het zoekveld niet overeenkomt met de opgegeven parameter. De zoekopdracht is niet hoofdletter gevoelig.

Het gebruik van wildcards is toegestaan, lees verder
Is aanwezig in IN Ja Van toepassing op: Tekst

Beschrijving: Zoekt naar objecten waarvan de waarde van het zoekveld overeenkomt met een van de opgegeven zoekwaarden. De zoekopdracht is niet hoofdletter gevoelig.

Wanneer de regel Waardes niet geselecteerd is zal de knop niet zichtbaar zijn, pas wanneer de regel geselecteerd wordt zal de knop zichtbaar worden, lees verder
Is niet aanwezig in NOT IN Ja Van toepassing op: Tekst

Beschrijving: Zoekt naar objecten waarvan de waarde van het zoekveld niet overeenkomt met een van de opgegeven zoekwaarden. De zoekopdracht is niet hoofdletter gevoelig.

Wanneer de regel Waardes niet geselecteerd is zal de knop niet zichtbaar zijn, pas wanneer de regel geselecteerd wordt zal de knop zichtbaar worden, lees verder
Is kleiner dan < Ja Van toepassing op: Nummers

Beschrijving: Zoekt naar objecten waarvan de waarde van het zoekveld kleiner is dan de opgegeven zoekwaarden.
Is kleiner of gelijk aan =< Ja Van toepassing op: Nummers

Beschrijving: Zoekt naar objecten waarvan de waarde van het zoekveld kleiner of gelijk is aan de opgegeven zoekwaarden.
Is groter dan > Ja Van toepassing op: Nummers

Beschrijving: Zoekt naar objecten waarvan de waarde van het zoekveld groter is dan de opgegeven zoekwaarden.
Is groter of gelijk aan >= Ja Van toepassing op: Nummers

Beschrijving: Zoekt naar objecten waarvan de waarde van het zoekveld groter of gelijk is aan de opgegeven zoekwaarden.
Is tussen BETWEEN Ja Van toepassing op: Datums

Beschrijving: Zoekt naar objecten waarvan de waarde van het zoekveld tussen de opgegeven zoekwaarden ligt.
Komende # dagen - Ja Van toepassing op: Datums

Beschrijving: Zoekt naar objecten waarvan de waarde van het zoekveld binnen nu en x dagen ligt.
Afgelopen # dagen - Ja Van toepassing op: Datums

Beschrijving: Zoekt naar objecten waarvan de waarde van het zoekveld binnen nu en de afgelopen x dagen ligt.
Afgelopen # dagen of komende # dagen - Ja Van toepassing op: Datums

Beschrijving: Zoekt naar objecten waarvan de waarde van het zoekveld binnen nu en de afgelopen x dagen of tussen nu en de komende x dagen ligt.

Wildcards

Via een Is (niet als operator kunt u eenvoudig een complexe zoekopdracht samenstellen. Via deze operator kunt u zoeken naar overeenkomende delen in het opgegeven veld. De verschillende zoekkarakters die hieronder genoemd worden kunnen door elkaar gebruikt worden in de zoekwaarde.

%-teken

De meest voorkomende wildcard in de Is (niet) als opdracht is het %-teken. Dit teken betekend dat er alles met een willekeurige lengte mag staan op de plaats van het %-teken. Dit karakter wordt ook wel een jokerteken genoemd.

Het wildcard teken geeft aan dat er alles mag staan op de plaats van het % teken.

Achternaam
Is als Jan%en Is als J% Is als %n Is als %e%
Jansen Jansen Jansen Jansen Jansen
Janssen Janssen Janssen Janssen Janssen
Vries x x x Vries
Klaasen x x Klaasen Klaasen
_-teken

Een minder voorkomend, maar even krachtig karakter is het _-teken. Dit teken geeft aan dat op de plek van het _-teken alles mag staan. Maar enkel op die ene plek. Als men zoekt naar h_llo dan zijn er verschillende resultaten mogelijk. Enkele hiervan zijn hEllo, hAllo maar ook onzinnige woorden als hOllo en hFllo.

Collecties

Bij de operator Is (niet) aanwezig in wordt om een collectie gevraagd, een collectie binnen Adressen Programma Pro is een lijst met waarden. Dit is een enkele parameter die meerdere waardes kan hebben. Een collectie kunt u herkennen aan het woord (Collection) of (Collectie) in het invoerveld van de parameter.

Door te klikken op de knop '…' naast in het invoerveld wordt de collectie editor geopend. De knop is enkel zichtbaar wanneer het invoerveld geselecteerd is. De collectie editor is hiernaast afgebeeld, de editor is een groot tekstvak waarin u uw zoekwaarden kunt invullen. Elke tekstregel in het venster is één zoekwaarde, bij meerdere zoekwaarden worden dus meerdere tekstregels ingevoerd.

Door te klikken op OK worden de opgegeven waarden overgenomen naar het criteria venster.

Sneltoetsen

Vensterwijd

De volgende sneltoetsen zijn over het hele venster geldig, deze zijn niet afhankelijk van de focus op een bepaald component

Sneltoets Actie
Alt + F4 Venster sluiten
Control + N Nieuwe criteria aanmaken
Control + S Wijzigingen accepteren
Control + Shift + S Wijzigingen accepteren en venster sluiten

Collectie editor

De volgende sneltoetsen zijn over het hele venster geldig, deze zijn niet afhankelijk van de focus op een bepaald component

Sneltoets Actie
Alt + F4 Venster sluiten
Escape Venster sluiten

Component specifiek

Geen

Afdrukken/exporteren
QR Code
QR Code forms:propertyforms:group_critirea (generated for current page)