Massa email

Acties

Via dit formulier kunt u eenvoudig een massa mail versturen naar een selectie van contacten of bedrijven.

De optie adressen per bericht geeft aan hoeveel email adressen er per bericht geadresseerd mogen worden. Sommige mail providers staan maar een maximaal aantal geadresseerde per email bericht toe in verband met spam. Via deze functie kunt u Adressen Programma Pro een aantal email berichten laten genereren die per bericht het ingestelde maximum aan adressen niet overschrijdt.

Adressen Programma Pro biedt verschillende mogelijkheden om een massa mail op te zetten. De verschillende opties staan hieronder beschreven.

Wanneer een object meerdere email adressen bevat zal het voorkeursadres gebruikt worden.

Laden in standaard mail applicatie via BCC

Alle mail adressen zullen in het BCC veld gezet worden van uw standaard mail applicatie. Het BCC veld zorgt ervoor dat de geadresseerde elkaars email adres niet zien. Het Aan veld dient ingevuld te worden met een mail adres welke alle geadresseerde mogen zien.

Laden in standaard mail applicatie via CC

Alle mail adressen worden opgenomen in het CC veld van uw standaard mail applicatie. Het CC veld zorgt ervoor dat er een kopie van dit bericht naar alle geadresseerde gestuurd wordt, alle geadresseerde kunnen van elkaar zien wie het bericht ontvangen heeft.

Laden in standaard mail applicatie via Aan

Alle mail adressen worden opgenomen in het Aan veld. Alle geadresseerde kunnen van elkaar zien wie het bericht ontvangen heeft.

Kopieren naar Windows plakbord

Met deze optie worden alle email adressen gekopieerd naar het Windows plakbord. Via deze functie is het mogelijk om de email adressen daarna in elke andere Windows applicatie te benaderen. Hierboven een voorbeeld in Notepad. Elk email adres wordt gescheiden door middel van het ; teken, dit is het universele teken om email adressen te scheiden. U kunt deze regel bijvoorbeeld plakken in Microsoft Outlook of elke andere applicatie.

Kopieren naar Windows plakbord, één per regel

Idem aan bovenstaande optie. Elk email adres zal nu één regel beslaan, het scheidingsteken ; komt te vervallen.

Sneltoetsen

Vensterwijd

De volgende sneltoetsen zijn over het hele venster geldig, deze zijn niet afhankelijk van de focus op een bepaald component

Sneltoets Actie
Alt + F4 Venster sluiten
Enter Massa mail uitvoeren

Component specifiek

Geen

Afdrukken/exporteren
QR Code
QR Code forms:dialogs:bulkmail (generated for current page)