Objectenlijst

Statusbalk

In de status balk wordt de volgende informatie weergegeven.

Betekenis Beschrijving
Tijdsafhankelijk De zoekopdracht die deze lijst vult is afhankelijk van de tijd
Aangepaste weergave Deze lijst is samengesteld door de gebruiker, de lijst is niet aanwezig in het adreboek.
0 / 6 Selectie van totaal Geeft aan hoeveel objecten momenteel geselecteerd zijn van het totale aantal objecten in de lijst
2 ms Laadtijd De tijd in miliseconden dat het duurde voordat de lijst volledig geladen was

Acties

De objectenlijst is het hart van Adressen Programma Pro. Binnen deze lijst worden contacten en bedrijven aan u gepresenteerd. De objectenlijst komt voornamenlijk terug in het hoofdmenu maar is ook te vinden in bijvoorbeeld de samenvatting en de eigenschappen vensters.

De objectenlijst bestaat uit drie onderdelen.

  • De kolommen
  • De inhoud
  • De sortering

Naast deze drie elementen is ook het contextmenu een belangrijk element bij de objectenlijst.

Instellingen

De objectenlijst in het hoofdmenu ondersteund een aantal opties, deze opties worden ingesteld via de menubalk van het hoofdvenster.

Opdracht Beschrijving
Gridlijnen Bepaal of er gridlijnen weergegeven worden in de objectenlijst in het hoofdmenu.
Volledige scherm Verberg de groepenboom en samenvatting zodat het hele scherm beschikbaar is voor de objectenlijst

Kolommen

De kolommen van een objectenlijst bepalen welke data er weergegeven wordt. Binnen Adressen Programma Pro worden de standaard kolominstelling beheerd via het kolom instellingen venster. Deze instellingen kunnen overschreven worden door de kolominstellingen van een groep, deze instellingen worden bepaald via het groepen eigenschappen venster.

De breedte van een kolom is te wijzigen door deze uit te rekken of in te krimpen in de objectenlijst, de wijzigingen in de breedte zullen direct opgeslagen worden. U kunt dit doen door op het einde van een kolom te gaan hangen met uw muiscursor, er zal dan een icoon verschijnen . Wanneer u nu de linkermuisknop indrukt kunt u de kolombreedte aanpassen. Wanneer u de linkermuisknop weer loslaat zal de wijzigingen opgeslagen worden.

Daarnaast kunt u Adressen Programma Pro ook zelf de juiste breedte voor een kolom laten kiezen, dit doet u door op de scheiding met de volgende kolom dubbel te klikken wanneer het splitsingsicoon zichtbaar is. Het programma zal de kolom naar de meest geschikte lengte schalen. Dit is minimaal de lengte van de kolomtekst, bijvoorbeeld Plaats, en maximaal de lengte van de inhoud, bijvoorbeeld Amsterdam.

Inhoud

De inhoud van een objectenlijst kan uit verschillende bronnen komen, dit kan een groep zijn, maar ook een tijdelijke weergave. Zie tabbladen voor meer informatie over de herkomst van de data.

Icoon

De eerste kolom in de objectenlijst is altijd een icoon van een contact of bedrijf. Bij een bedrijfsweergave zijn de iconen altijd hetzelfde, namelijk een bedrijf. Maar bij een contact zijn verschillende iconen mogelijk. Een voorbeeld kunt u hiernaast zien. In dit voorbeeld kunt u zien dat er een groen, orange en blauw icoon is. De betekenid van de verschillende iconen kunt in onderstaande tabel terug vinden.

Betekenis
Contact is naamloos
Contact heeft enkel een voornaam
Contact heeft een volledige naam
Bedrijf

Sortering

Naast de standaard kolominstellingen heeft Adressen Programma Pro ook een standaard sortering instelling, deze wordt op dezelfde locatie ingesteld als de kolominstellingen.

Wanneer u een objectenlijst opvraagt zal de data al gesorteerd uit het adresboek komen, daarnaast kunt u er voor kiezen om de weergave op een andere manier te sorteren. Dit doet u door met de linkermuisknop op de gewenste kolom te klikken. Wilt u vervolgens de sortering omdraaien, dan doet u dat door nogmaals op de gesorteerde kolom te klikken. De sortering zal nu omkeren.

Tabbladen

Het is mogelijk om meerdere objectenlijst tegelijk open te zetten, alle lijstweergaven worden als tabbladen weergegeven. Echter kan er maar één objectenlijst teglijk weergegeven worden. Bij het sluiten van het programma zullen alle geopende tabbladen gesloten worden, bij het opstarten zijn geen lijstweergaven geopend.

Acties

Op de lijstweergave zelf zijn een aantal acties mogelijk. Door met de rechtermuisknop op de naam van het tabblad te klikken komt er een contextmenu beschikbaar. Via dit menu kunt u de huidige lijstweergave sluiten of alle andere lijstweergaves behalve de geselecteerde.

Soorten tabbladen

Aan het icoon van een lijstweergaven kunt u afleiden wat de herkomst van een objectlijst is. Mocht een tabblad een ander icoon hebben, bijvoorbeeld een taart of een ster dan is de herkomst altijd een groep. Groepen hebben de mogelijkheid om het standaard icoon te overschrijven door een zelf gekozen icoon. De iconen worden beheerd in het iconen beheer venster.

Opdracht Beschrijving Herkomst
Weergave van een groep Groepenboom
Weergave van een aagepaste weergave Objectenlijst
Weergave van alle objecten met een bepaalde categorie Categorieënlijst
Weergave van alle objecten met een bepaalde tag Taglijst
Snelzoek opdracht op het gehele adresboek Snelzoeken
Snelzoek opdracht op een specifieke weergave, de bron weergave is opgenomen in de titel van de weergave Snelzoeken
Zoek opdracht op een aantal categoriënCategorieënlijst
Zoek opdracht op een aantal tags Taglijst

Aangepaste lijstweergaven

Naast de lijstweergaven die berekend worden door het adresboek is het ook mogelijk om tijdelijke lijstweergaven aan te maken die u zelf kunt indelen, deze weergaven worden aangepaste lijstweergaven genoemd. Deze weergaven zijn te herkennen aan hun icoon voor contacten en bedrijven. Daarnaast zal in de statusbalk van de objectenlijst het icoon verschijnen, dit heeft aan de lijst een tijdelijke weergave is.

Wanneer de lijstweergave gesloten wordt is deze definitief verdwenen en kan niet meer terug geroepen worden. Ook bij het sluiten van Adressen Programma Pro gaan alle openstaande aangepaste lijstweergaves verloren.

Aanmaken

Het aanmaken van een aangepaste lijstweergave doet u door met de rechtermuisknop op de lijstweergave te klikken, er zal nu een contextmenu geopend worden. Een van de items in het context menu is genaamd Lijstweergaves, in dit menu zit vervolgens het item Nieuwe lijstweergave aanmaken.

De objecten die momenteel geselecteerd zijn zullen na het aanmaken van de lijstweergave automatisch toegevoegd worden aan de nieuwe lijstweergave.

Wanneer u dit item aangeklikt heeft zal er een nieuw venster komen waarin u de naam opgeeft van de aan te maken lijstweergave. Nadat de naam ingevoerd is zal de nieuwe weergave automatisch geopend worden. Het contact Henk de Vries die bij het aanmaken van de weergave geselecteerd was is nu automatisch toegevoegd aan de lijstweergave.

Objecten toevoegen

Het toevoegen van objecten aan een aagepaste lijstweergave doet u door de gewenste objecten te selecteren uit de bronweergave en vervolgens het contextmenu van de lijstweergave op te roepen middels de rechtermuisknop.

Onder het item Lijstweergaves kunt u de geselecteerde objecten toevoegen aan een van de aangemaakte aangepaste lijstweergaven van hetzelfde type object. U kunt namenlijk geen contacten toevoegen aan een aangepaste weergaven van het bedrijven type.

Objecten verwijderen

Het verwijderen van objecten uit een aangepaste lijstweergave doet u via het contextmenu van de aangepaste weergave. Wanneer u de te verwijderen objecten geselecteerd heeft roept u het contextmenu op door met de rechtermuisknop op het lijst te klikken. Vervolgens kiest u het item Verwijderen uit lijstweergave.

Sneltoetsen

Vensterwijd

Zie hoofdmenu, het samenvatting venster is onderdeel van het hoofdvenster.

Component specifiek

De volgende sneltoetsen zijn alleen geldig wanneer de focus op het lijstweergave ligt

Sneltoets Actie
Pijl omhoog Selecteer bovenliggend object
Pijl omlaag Selecteer onderliggend object
Page up Ga naar de bovenliggende pagina
Page down Ga naar de onderliggende pagina
Home Ga naar eerste object van de lijst
End Ga naar laatste object van de lijst
Delete Verwijder geselecteerde objecten
Afdrukken/exporteren
QR Code
QR Code forms:appforms:mainform:entitylist (generated for current page)