Labels afdrukken: Zelf labels ontwerpen

OPMERKING: Voordat u aan het zelf ontwerpen begint dient u ervaring te hebben met XML bestanden

Adressen Programma Pro biedt u de mogelijkheid om zelf label formaten aan te maken. Deze labels worden op een vaste manier opgeslagen en uitgelezen. In een label bestand kunnen meerdere labels opgeslagen worden, deze labels kunnen ook per categorie ingedeelt worden. Hierdoor kunt u uw labelformaten overzichtelijk weergeven in het programma.

Nieuw bestand aanmaken

Als eerste dient u een nieuw XML bestand aan te maken waar u uw labelformaten in gaat bewaren. Sla deze op in de data map van Adressen Programma Pro, deze map kan mogelijk op een van de volgende plekken staan:

 • C:\Users\<Gebruikersnaam>\Appdata\Local\Adressen Programma Pro 7\Label Templates\.
 • C:\Users\<Gebruikersnaam>\Documents\Adressen Programma Pro 7\Label Templates\.

Mocht de map Label Templates niet bestaan, dan dient u die zelf aan te maken.

U kunt dit doen met Notepad die standaard in Microsoft Windows aanwezig is, maar wij raden Notepad++ aan, dit programma biedt syntax-highlightning voor XML bestanden. Hiermee kunt u makkelijk waardes bewerken en syntaxfouten voorkomen.

De bestandsnaam is vrij te kiezen, de gegeven naam zal niet gebruikt worden in het programma. In het bestand kunt u later de zichtbare naam definieren. De enige vereiste aan het bestand is dat het een XML extensie heeft.

Template invoegen

De standaard indeling van een labelbestand kunt u hieronder vinden. Kopieer deze volledig in het nieuw aangemaakte XML bestand. Zorg dat er geen andere data aanwezig is, de template moet het volledige bestand vullen.

In de template is een labelformaten L7159 aanwezig die ingedeeld is in één categorie (“Avery Labels”). Hierdoor kunt u inzicht krijgen in de structuur van het bestand.

De maten die ingevoerd worden zijn in honderden van een inch. Om van mm naar de invoermaat te gaan kunt u de volgende berekening gebruiken, namelijk 1/100 van een inch is 25,4/100 = 0,254mm

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<APProLabels name="Avery" version="1">
 <category name="Avery L# / J# Labels">
  <!--LABEL-->
  <sheet name="7159">
   <label_width>247</label_width>
   <label_height>133</label_height>
   <label_columns>3</label_columns>
   <label_rows>8</label_rows>
   <label_row_spacing>0</label_row_spacing>
   <label_column_spacing>11</label_column_spacing>
   <page_margins>
    <left>27</left>
    <right>27</right>
    <top>51</top>
    <bottom>51</bottom>
   </page_margins>
  </sheet>
 </category>
</APProLabels>

Betekenis waardes

Naam Attribuut Waarde Beschrijving Datatype
APProLabels name Avery De zichtbare naam in het programma String
APProLabels version 1.0 Versie bestandsformaat. Niet wijzigen String
APProLabels.category name Avery L# / J# Labels Categorienaam String
APProLabels.category.sheet name L7159 Labelnaam String
APProLabels.category.sheet.label_width - 247 Breedte van een enkel label Integer
APProLabels.category.sheet.label_height - 133 Hoogte van een enkel label Integer
APProLabels.category.sheet.label_columns - 3 Aantal kolommen Integer
APProLabels.category.sheet.label_rows - 8 Aantal rijen Integer
APProLabels.category.sheet.label_row_spacing - 0 Ruimte tussen twee rijen Integer
APProLabels.category.sheet.label_column_spacing - 11 Ruimte tussen twee kolommen Integer
APProLabels.category.sheet.page_margins.left - 27Marge aan de linkerkant van de pagina Integer
APProLabels.category.sheet.page_margins.right - 27Marge aan de rechterkant van de pagina Integer
APProLabels.category.sheet.page_margins.top - 51Marge aan de bovenkant van de pagina Integer
APProLabels.category.sheet.page_margins.bottom - 51Marge aan de onderkant van de pagina Integer

Afbeelding waardes

De betekenis van de waarden kunt u vinden in onderstaande afbeelding.

Afdrukken/exporteren
QR Code
QR Code printing:labels:addnew (generated for current page)