CSV bestanden import

Werkbalk

Hieronder staan alle knoppen uit de werkbalk uitgelegd.

Opdracht Beschrijving
Open CSV bestand Open een CSV bestand.
Valideer alles Valideer alle cellen
Importeer contacten Importeer de CSV data in Adressen Programma Pro.

Statusbalk

In de status balk wordt geen informatie weergegeven.

Algemeen

Middels de CSV bestanden import is het mogelijk CSV bestanden die andere programma's produceren te importeren in Adressen Programma Pro. Door op de knop Open CSV bestand te klikken krijgt u een keuze venster om het te importeren bestand te selecteren.

Nadat u een bestand gekozen heeft wordt er een optie venster weergegeven. Hierin kunt u het scheidingsteken en de bestands encoding instellen. Het scheidingsteken is normaal gesproken het puntkomma ; karakter. Indien het CSV bestand een ander karakter als scheidingsteken gebruikt voer die dan in plaats van het puntkomma karakter.

De bestands encoding geeft aan hoe de structuur van het CSV bestand opgebouwd is. Normaal gesproken kan deze op Standaard blijven staan, wanneer gebruik gemaakt wordt van speciale tekens kan hiervan afgeweken worden.

Na het inlezen van het CSV bestand worden alle velden zichtbaar en kunnen deze vervolgens gekoppeld worden aan een contact veld die Adressen Programma Pro u biedt.

De geïmporteerde contacten zullen aan een speciale gecreëerde tag gekoppeld worden, hierdoor kunt u de contacten makkelijk terug vinden en eventueel indelen in andere tags en categoriën. De naam van de tag is CSV import ([DATUM] op [TIJD]), deze naam kan op een later tijdstip aangepast worden via het tag beheer. Uiteraard kunt u de tag ook verwijderen, mocht deze niet meer nodig zijn, via het tag beheer.

Cellen

Alle cellen bevatten data die aan een bepaald formaat moet voldoen. Dit formaat wordt bepaald door het veld welke u aan een kolom koppelt. Wanneer u een kolom als Geboortedag aanmerkt gaat Adressen Programma Pro controleren of alle data die in die kolom aanwezig is voldoet aan dat dataformaat. In het geval van de Geboortedag zal het gewenste dataformaat een geldige datum zijn.

Wanneer de data niet voldoet aan het formaat zal de achtergrond rood gekleurd worden en zal er een melding gegeven worden in het Validatie resultaten venster.

Wanneer u dubbelklikt op de melding in het Validatie resultaten venster zal de betreffende cel direct geselecteerd en zichtbaar worden.

Er wordt telkens één kolom gevalideerd, wanneer u de volgende kolom koppelt worden alle bestaande meldingen verwijderen en komen alleen meldingen zichtbaar die voor die specifieke kolom gelding zijn. Zo kunt u per kolom de ongeldige cellen afwerken. Mocht u meerdere kolommen, cellen of de alle cellen willen valideren dan kunt is dat mogelijk via de werkbalk en het rechtermuisknop menu. Dit menu is te openen door met de rechtermuisknop op een cel te klikken.

Cel bewerken

Wanneer u een kolom gekoppeld heeft aan een veld van Adressen Programma Pro bestaat de mogelijkheid om de data te bewerken. Dit doet u door dubbel te klikken op een cel. Adressen Programma Pro zal nu een venster laten zien waarin u de data kunt veranderen, de data wordt direct in het juiste formaat geplaatst.

Beperkingen

Adressen Programma Pro kan alleen landen importeren wanneer deze het 2 letterige formaat hebben. Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1

Afdrukken/exporteren
QR Code
QR Code import:csv (generated for current page)