Commandline parameters

Hoewel Adressen Programma Pro geen command-line-interface is ondersteund het wel command-line parameters waarmee u de werking van het programma kunt beïnvloeden.

Beschikbare parameters

Commando Atribuut Beschrijving
-L [Adresboek locatie] Bij het opstarten van Adressen Programma Pro zal het opgegeven adresboek geopend worden.
-debug Start het programma op in debug mode, in deze mode zal er meer informatie beschikbaar zijn die betrekking heeft op de werking van het programma.
-singledir De data directory van Adressen Programma Pro zijn hetzelfde zijn als de uitvoer directory, deze functionaliteit is vooral handig bij het uitvoeren van Adressen Programma Pro vanaf een USB stick.
-english Forceer de gebruikersinterface in de Engelse taal.
Afdrukken/exporteren
QR Code
QR Code func:commandline_params (generated for current page)