Kolom instellingen

Acties

In de venster worden de kolom instellingen bewerkt. De kolommen die u hier kiest worden standaard bij een weergave getoond. Voor contacten en bedrijven zijn aparte instellingen beschikbaar.

Reset instellingen

Met de knop Reset instellingen worden de kolom instellingen hersteld naar standaard waarden. De huidige waarden gaan verloren.

Kolommen manager

Met de kolommen manager worden kolommen voor een bepaalde weergave ingesteld.

Knoppenbalk
Opdracht Beschrijving
Alle kolommen toevoegen Voeg alle bestaande kolommen toe aan de geselecteerde kolommen lijst.
Geselecteerde kolommen toevoegen Voeg alle geselecteerde kolommen toe aan de geselecteerde kolommen lijst.
Alle kolommen verwijderen Ontkoppel alle kolommen uit de geselecteerde kolommen lijst.
Geselecteerde kolommen verwijderen Ontkoppel alle geselecteerde kolommen uit de geselecteerde kolommen lijst.
Kolom toevoegen

U kunt op de volgende manieren een kolom toevoegen aan de Geselecteerde kolommen lijst.

  • Selecteer een of meerdere kolommen in de Beschikbare kolommen lijst en druk op de > knop.
  • Om alle Beschikbare kolommen toe te voegen kunt u op » knop drukken.
  • Klik dubbel op de toe te voegen kolom in Beschikbare kolommen lijst.
  • Sleep de kolom uit de Beschikbare kolommen lijst met de muis naar de Geslecteerde kolommen lijst.
Kolom verwijderen

U kunt op de volgende manieren een kolom verwijderen aan de Geselecteerde kolommen lijst.

  • Selecteer een of meerdere kolommen in de Geselecteerde kolommen lijst en druk op de < knop.
  • Om alle Geselecteerde kolommen toe te voegen kunt u op « knop drukken.
  • Klik dubbel op de toe te voegen kolom in Geselecteerde kolommen lijst.
Kolom volgorde veranderen

Via de knop Omhoog en Omlaag bij de Geselecteerde kolommen lijst kunt u de volgorde van de kolommen aanpassen. Het is mogelijk om meerdere kolommen te selecteren en deze vervolgens gezamenlijk te verplaatsen.

Kolom breedte

De breedte van de kolom wordt niet in dit venster aangepast, maar in het venster waar de kolommen gebruikt/weergegeven worden

Zie objectenlijst voor meer informatie.

Sorteer manager

Via de sorteer manager bepaald u de volgorde van sorteren van een weergave.

Sorteerkolom

Hier kiest u de kolom waarop standaard gesorteerd zal worden. Bij het laden van de weergave zal automatisch op deze kolom gesorteerd worden. U kunt de sortering later altijd wijzigen waarneer de weergave geladen is. Wanneer de weergave weergegeven wordt kunt u de sorteerkolom aanpassen door op een kolom naar wens te drukken, door nogmaals op de kolom te drukken zal de Sorteer volgorde omgekeerd worden.

Sorteer volgorde

Hier bepaald u op welke manier welke manier de gegevens gesorteerd moeten worden. Dit kan Oplopend of Aflopend zijn.

Sorteer volgorde Voorbeeld numeriek Voorbeeld alfanumeriek
Oplopend 1,2,3,4…,9,10,11 A,B,C,D…
Aflopend 11,10,9,…,4,3,2,1…,D,C,B,A

Sneltoetsen

Vensterwijd

De volgende sneltoetsen zijn over het hele venster geldig, deze zijn niet afhankelijk van de focus op een bepaald component

Sneltoets Actie
Alt + F4 Venster sluiten

Component specifiek

Geen

Afdrukken/exporteren
QR Code
QR Code forms:settings:defaultcolumns (generated for current page)