Baan eigenschappen venster

Werkbalk

Hieronder staan alle knoppen uit de werkbalk uitgelegd.

Opdracht Beschrijving
Nieuw Voeg een nieuwe baan toe.
Sluiten Sla de wijzigingen op en sluit het venster
Opslaan Sla de wijzigingen op
Verwijderen Verwijder de baan, deze actie is onomkeerbaar. De relatie tussen contact en bedrijf zal verbroken worden.
Herladen Herlaad de baan, alle wijzigingen zullen verloren gaan

Statusbalk

In de status balk wordt de volgende informatie weergegeven.

Betekenis Beschrijving
Bovenliggend contact Geeft aan welk contact aan deze baan gekoppeld is.
Gewijzigde data aanwezig Dit icoon wil zeggen dat er gewijzigde data aanwezig is die nog niet is opgeslagen.

Tabbladen

Samenvatting

Acties

Op dit tabblad vindt u een samenvatting van de afbeelding. Deze data wordt bijgewerkt nadat u de wijzigingen ( / ) opgeslagen heeft.

Algemeen

Acties

Op dit tabblad worden de algemene baan gegevens ingevoerd. Daarnaast wordt hier aangegeven tussen welk bedrijf en contact de relatie is. Door dubbel te klikken op de naam van het bedrijf zal het eigenschappen venster van het geselecteerde bedrijf geopend worden.

Contact

Acties

Op deze pagina worden de persoonlijke contact gegevens ingevoerd van de medewerker. Een medewerker kan ook een persoonlijk emailadres hebben, dit adres is van toepassing op deze medewerker en staat los van zijn prive emailadres of het algemene emailadres van het bedrijf. In onderstaande tabel is dit schematisch weergegeven.

Object Contact gegevens Voorbeeld emailadres
Contact Prive janjansen@example.com
Baan Persoonlijk janjansen@bedrijf.com
Bedrijf Algmeen info@bedrijf.com

Sneltoetsen

Vensterwijd

De volgende sneltoetsen zijn over het hele venster geldig, deze zijn niet afhankelijk van de focus op een bepaald component

Sneltoets Actie
Alt + F4 Venster sluiten
Control + N Nieuw contact toevoegen
Control + S Wijzigingen opslaan
Control + Shift + S Wijzigingen opslaan en venster sluiten
Delete Contact verwijderen
F5 Contact herladen

Component specifiek

Geen

Afdrukken/exporteren
QR Code
QR Code forms:propertyforms:job (generated for current page)