Groepen eigenschappen venster

Werkbalk

Hieronder staan alle knoppen uit de werkbalk uitgelegd.

Opdracht Beschrijving
Sluiten Sla de wijzigingen op en sluit het venster
Opslaan Sla de wijzigingen op
Herladen Herlaad de groep, alle wijzigingen zullen verloren gaan

Statusbalk

In de status balk wordt de volgende informatie weergegeven.

Betekenis Beschrijving
Gewijzigde data aanwezig Dit icoon wil zeggen dat er gewijzigde data aanwezig is die nog niet is opgeslagen.

Tabbladen

Samenvatting

Acties

Op dit tabblad vindt u een samenvatting van de afbeelding. Deze data wordt bijgewerkt nadat u de wijzigingen ( / ) opgeslagen heeft.

Algemeen

Acties

Op deze pagina wordt de naam en icoon van de groep ingesteld. Het icoon zal gebruikt worden voor het weergeven van de groep in de groepenboom. Daarnaast is er een veld aanwezig om een korte beschijving van de groep in te vullen.

Weergave

Acties

Op deze pagina worden de kolominstellingen van de groep ingesteld, standaard zal de groep de algemene kolominstellingen van het adresboek gebruiken.

Wanneer de standaard kolominstellingen overschreven moeten worden moet het vak Gebruik aangepaste weergave aangevinkt worden, nu zullen de kolominstellingen beschikbaar worden. Alle instellingen die op dit tabblad gemaakt worden gelden enkel voor de huidige groep.

Kolommen manager

Met de kolommen manager worden kolommen voor een bepaalde weergave ingesteld.

Knoppenbalk
Opdracht Beschrijving
Alle kolommen toevoegen Voeg alle bestaande kolommen toe aan de geselecteerde kolommen lijst.
Geselecteerde kolommen toevoegen Voeg alle geselecteerde kolommen toe aan de geselecteerde kolommen lijst.
Alle kolommen verwijderen Ontkoppel alle kolommen uit de geselecteerde kolommen lijst.
Geselecteerde kolommen verwijderen Ontkoppel alle geselecteerde kolommen uit de geselecteerde kolommen lijst.
Kolom toevoegen

U kunt op de volgende manieren een kolom toevoegen aan de Geselecteerde kolommen lijst.

  • Selecteer een of meerdere kolommen in de Beschikbare kolommen lijst en druk op de > knop.
  • Om alle Beschikbare kolommen toe te voegen kunt u op » knop drukken.
  • Klik dubbel op de toe te voegen kolom in Beschikbare kolommen lijst.
  • Sleep de kolom uit de Beschikbare kolommen lijst met de muis naar de Geslecteerde kolommen lijst.
Kolom verwijderen

U kunt op de volgende manieren een kolom verwijderen aan de Geselecteerde kolommen lijst.

  • Selecteer een of meerdere kolommen in de Geselecteerde kolommen lijst en druk op de < knop.
  • Om alle Geselecteerde kolommen toe te voegen kunt u op « knop drukken.
  • Klik dubbel op de toe te voegen kolom in Geselecteerde kolommen lijst.
Kolom volgorde veranderen

Via de knop Omhoog en Omlaag bij de Geselecteerde kolommen lijst kunt u de volgorde van de kolommen aanpassen. Het is mogelijk om meerdere kolommen te selecteren en deze vervolgens gezamenlijk te verplaatsen.

Kolom breedte

De breedte van de kolom wordt niet in dit venster aangepast, maar in het venster waar de kolommen gebruikt/weergegeven worden

Zie objectenlijst voor meer informatie.

Sorteer manager

Via de sorteer manager bepaald u de volgorde van sorteren van een weergave.

Sorteerkolom

Hier kiest u de kolom waarop standaard gesorteerd zal worden. Bij het laden van de weergave zal automatisch op deze kolom gesorteerd worden. U kunt de sortering later altijd wijzigen waarneer de weergave geladen is. Wanneer de weergave weergegeven wordt kunt u de sorteerkolom aanpassen door op een kolom naar wens te drukken, door nogmaals op de kolom te drukken zal de Sorteer volgorde omgekeerd worden.

Sorteer volgorde

Hier bepaald u op welke manier welke manier de gegevens gesorteerd moeten worden. Dit kan Oplopend of Aflopend zijn.

Sorteer volgorde Voorbeeld numeriek Voorbeeld alfanumeriek
Oplopend 1,2,3,4…,9,10,11 A,B,C,D…
Aflopend 11,10,9,…,4,3,2,1…,D,C,B,A

Regels

Acties

Op deze pagina worden de regels voor de huidige groep ingesteld, door het vak Gebruik regel filter aan te vinken komt de criteria manager beschikbaar.

Criteria manager

Via de criteria manager kunt u eenvoudig alle regels beheren die tot een groep behoren. Tijdens het uitvoeren van de regels zal een object pas geselecteerd worden wanneer deze aan alle gestelde criteria voldoet, de volgorde van de criteria is daarom niet relevant.

Met de criteria manager wordt op een gebruiksvriendelijke manier snel en eenvoudig een complexe zoekvraag samengesteld. Door middel van het combineren van verschillende regels kan eenvoudig interessante data uit het adresboek onttrokken worden.

Werkbalk

Hieronder staan de knoppen uit de werkbalk uitgelegd.

Opdracht Beschrijving
Nieuwe criteria toevoegen Voeg een nieuwe criteria toe, na opslaan van de criteria wordt deze automatisch in de lijst opgenomen.
Verwijderen De geselecteerde criteria wordt verwijderd.
Alles verwijderen Alle criteria worden verwijderd.
Bewerken Bewerk de geselecteerde criteria
Acties

Wanneer u een nieuwe criteria toevoegd zal een standaard criteria eigenschappen venster geopend worden. Wanneer alle gegevens ingevoerd zijn en de criteria geaccepteerd is zal deze automatisch in de lijst verschijnen. Mocht u meerdere criteria willen toevoegen, dan kunt u in het criteria eigenschappen venster op de knop Accepteren en nieuw drukken, de huidige criteria zal nu opgenomen worden in de criteria manager en er zal automatisch een nieuw invoervenster verschijnen voor een nieuwe criteria. Wanneer deze vervolgens geaccepteerd wordt zal deze ook toegvoegd worden aan de criteria manager. Zo lang het criteria eigenschappen venster open staat zullen alle unieke criteria die daarin aangemaakt worden toegevoegd worden aan de criteria manager.

In tegenstelling tot alle andere objecten worden de criteria objecten pas opgeslagen wanneer de groep opgeslagen wordt, vandaar dat een criteria altijd geaccepteerd wordt in plaats van opgeslagen.

Het is mogelijk om meerdere criteria tegelijk te verwijderen, door de te verwijderen criteria te selecteren en vervolgens op de Verwijderen knop te drukken zullen alle geselecteerde criteria verwijderd worden.

Tags

Acties

Op dit tabblad kunt u de tag filter vinden waarmee u kunt zoeken naar objecten die gekoppeld zijn aan een of meerdere tags. Door het vak Gebruik tag filter aan te vinken komt de tag manager beschikbaar. De gekoppelde tags worden gebuikt tijdens het uitvoeren van de zoekopdracht, een object zal pas geselecteerd worden wanneer deze ten minste één tag uit de Geselecteerde tags lijst bevat.

Tag manager

Via de tag manager worden de gekoppelde tags aan een bepaald object eenvoudig beheerd. Via de manager kunt u tags koppelen, ontkoppelen en nieuwe tags toevoegen aan een bepaald object. Een object kan met meerdere tags gekoppeld zijn.

Knoppenbalk
Opdracht Beschrijving
Alle tags toevoegen Voeg alle bestaande tags toe aan de geselecteerde tags lijst.
Geselecteerde tags toevoegen Voeg alle geselecteerde tags toe aan de geselecteerde tags lijst.
Alle tags verwijderen Ontkoppel alle tags uit de geselecteerde tags lijst.
Geselecteerde tags verwijderen Ontkoppel alle geselecteerde tags uit de geselecteerde tags lijst.

Naast de knoppen bestaat er ook de mogelijkheid om met de muis dubbel op een tag te klikken, wanneer er dubbel op een tag in de beschikbare tags lijst gedrukt wordt zal deze toegevoegd worden aan de geselecteerde tags lijst. Andersom werkt ook door dubbel op een tag uit de geselecteerde tags lijst te klikken zal deze ontkoppeld worden.

Beschikbare tags lijst

In deze lijst staan alle beschikbare tags in het adresboek. Naast bestaande tags kunt u ook nieuwe tags aanmaken in de tag manager. Voer de nieuwe tagnaam in het tekstvak naast de knop Nieuwe tag toevoegen, wanneer de tagnaam correct is ingevoerd kunt u op de knop drukken en zal de tag in Beschikbare tags lijst verschijnen.

De nieuwe tag is direct te gebruiken en zal in het gehele adresboek beschikbaar zijn. Verdere beheer opties van tags zoals het verwijderen en wijzigen zijn te vinden in het tag beheer venster.

Naast het toevoegen van nieuwe tags bestaat ook de mogelijkheid om alle tags te doorzoeken. Wanneer u in het tekstvak Zoek tags een zoekterm ingeeft zal de lijst direct doorzocht worden. Alle resultaten worden weergegeven en de lijst wordt beige van achtergrondkleur. De tags worden gematched op het bevatten van de zoekterm.

Geselecteerde tags lijst

In deze lijst staan alle tags die gekoppeld worden aan het object.

Categorieën

Acties

Op dit tabblad kunt u de categorie filter vinden waarmee u kunt zoeken naar objecten die gekoppeld zijn aan een of meerdere categorieën. Door het vak Gebruik categorie filter aan te vinken komt de categorie manager beschikbaar. De gekoppelde categorieën worden gebuikt tijdens het uitvoeren van de zoekopdracht, een object zal pas geselecteerd worden wanneer deze ten minste één categorie uit de Geselecteerde categorieën lijst bevat.

Categorie manager

Via de categorieën manager worden de gekoppelde categorieën aan een bepaald object eenvoudig beheerd. Via de manager kunt u categorieën koppelen en ontkoppelen van een bepaald object. Een object kan met meerdere categorieën gekoppeld zijn.

Knoppenbalk
Opdracht Beschrijving
Alle categorieën toevoegen Voeg alle bestaande categorieën toe aan de geselecteerde categorieën lijst.
Geselecteerde categorieën toevoegen Voeg alle geselecteerde categorieën toe aan de geselecteerde categorieën lijst.
Alle categorieën verwijderen Ontkoppel alle categorieën uit de geselecteerde categorieën lijst.
Geselecteerde categorieën verwijderen Ontkoppel alle geselecteerde categorieën uit de geselecteerde categorieën lijst.

Naast de knoppen bestaat er ook de mogelijkheid om met de muis dubbel op een categorie te klikken, wanneer er dubbel op een categorie in de beschikbare categorieën lijst gedrukt wordt zal deze toegevoegd worden aan de geselecteerde categorieën lijst. Andersom werkt ook door dubbel op een categorie uit de geselecteerde categorieën lijst te klikken zal deze ontkoppeld worden.

Beschikbare categorieën lijst

In deze lijst staan alle beschikbare categorieën in het adresboek.

Geselecteerde categorieën lijst

In deze lijst staan alle categorieën die gekoppeld worden aan het object.

Werking

Nu alle losstaande componenten van het groep eigenschappen venster bekend zijn zal in dit hoofdstuk de samenhang van deze componenten besproken worden. Vanwege de complexiteit van het groepen systeem zal daarom ook enkele voorbeelden gegeven worden.

Een groep bevat geen objecten en kan ook niet gekoppeld worden aan objecten zoals tags en categorieën dit wel kunnen. Wat een groep wel doet is een zoekvraag uitvoeren, deze zoekvraag wordt opgesteld door criteria, tags en categorieën te combineren. De groep werkt als een filter en de uitkomst is afhankelijk van de inhoud van het adresboek. Het kan dus zijn dat nadat er wijzigingen uitgevoerd zijn op het adresboek dat de uitkomst van een groep anders is.

Daarnaast kan het zijn dan een groep tijd afhankelijk is, dit wil zeggen dat een bepaalde criteria afhankelijk is van de tijd. Vraagstellingen voor tijd afhankelijke groepen zijn bijvoorbeeld Laatst bewerkt en Aankomende verjaardagen, dit zijn groepen die afhankelijk van de datum en tijd andere resultaten geven.

De uitvoer van een groep zal een combinatie zijn van alle ingegeven criteria, tags en categorieën, hieronder een schematische weergaven van de opbouw van een zoekvraag.

Groep Test groep
Criteria Tags Categorie = Resultaat
Leeftijd is niet niets = Leeftijd is niet niets
Leeftijd is boven 20 = Leeftijd is boven 20
Hobby: Sporten = Hobby: Sporten
Moet nog betalen voor sportweekend = Moet nog betalen voor sportweekend
Resultaat
Nu wordt gebruiker verwijderd uit de categorie Moet nog betalen voor sportweekend en wordt de groep herladen

Sneltoetsen

Vensterwijd

De volgende sneltoetsen zijn over het hele venster geldig, deze zijn niet afhankelijk van de focus op een bepaald component

Sneltoets Actie
Alt + F4 Venster sluiten
Control + N Nieuw adres toevoegen
Control + S Wijzigingen opslaan
Control + Shift + S Wijzigingen opslaan en venster sluiten
Delete Adres verwijderen
F5 Adres herladen

Component specifiek

Geen

Afdrukken/exporteren
QR Code
QR Code forms:propertyforms:group (generated for current page)