Bedrijf eigenschappen venster

Werkbalk

Hieronder staan alle knoppen uit de werkbalk uitgelegd.

Opdracht Beschrijving
Nieuw Voeg een nieuw bedrijf toe.
Sluiten Sla de wijzigingen op en sluit het venster
Kloon Sla de wijzigingen op en kloon object
Opslaan Sla de wijzigingen op
Verwijderen Verwijder het bedrijf, deze actie is onomkeerbaar.
Herladen Herlaad het bedrijf, alle wijzigingen zullen verloren gaan
Categoriën Voeg het object toe aan bepaalde categoriën
Email Stuur een email naar dit object
Afdrukken Kies een afdrukmethode
Lokaliseren Lokaliseer het adres, meer informatie
Exporteren Kies een exportmethode

Statusbalk

In de status balk wordt de volgende informatie weergegeven.

Betekenis Beschrijving
Gewijzigde data aanwezig Dit icoon wil zeggen dat er gewijzigde data aanwezig is die nog niet is opgeslagen.

Tabbladen

Samenvatting

Acties

Op dit tabblad vindt u een samenvatting van het bedrijf . Deze data wordt bijgewerkt nadat u de wijzigingen ( / / ) opgeslagen heeft.

Algemeen

Acties

Op deze pagina worden de algemene bedrijfsgegevens ingevoerd. Daarnaast kunt u het bedrijf markeren als favoriet.

Contact

Acties

Voer op deze pagina de contact gegevens in. Het instellen van de email adressen gebeurd via de email manager.

Email manager

Via de email manager kunt u eenvoudig meerdere email adressen beheren. Deze functionaliteit maakt het mogelijk om meerdere email adressen te koppelen aan een bepaald object. Er moet echter alijd één email adres als voorkeursadres ingesteld staan, dit is het email adres welke het programma zal gebruiken bij voorkeur.

Een voorbeeld hiervan is de massa email functie. Hierbij zal het programma enkel het voorkeursadres gebruiken.

Werkbalk

Hieronder staan de knoppen uit de werkbalk uitgelegd.

Opdracht Beschrijving
Nieuw email adres toevoegen Voeg een nieuw email adres toe, na opslaan van het adres wordt deze automatisch in de lijst opgenomen.
Bestaand email adres toevoegen Voeg een bestaand email adres toe.
Verwijderen De relatie met het email adres wordt verbroken, het email adres blijft aanwezig in het adresboek.
Bewerken Bewerk het geselecteerde email adres
Als voorkeursadres zetten Stel het geselecteerde email adres in als voorkeursadres
Acties

Het is mogelijk om meerdere email adressen tegelijk te verwijderen, door de te verwijderen adressen te selecteren en vervolgens op de Verwijderen knop te drukken zullen alle geselecteerde email adressen ontkoppeld worden.

Het voorkeursadres is altijd dik gedrukt. Het voorkeursadres kunt u bepalen door het gewenste email adres te selecteren en vervolgens de knop Als voorkeursadres zetten te gebruiken. Mocht er door wijzigingen in de lijst geen voorkeursadres meer geselecteerd zijn dan zal het programma tijdens het opslaan van het object het eerste email adres in alfabetische volgorde pakken. Dit staat los van de sorteervolgorde die geselecteerd is in de lijst met email adressen.

Voor bewerken Huidig voorkeursadres wordt ontkoppeld Na opslaan

Adressen

Acties

Op dit tabblad kunt u adressen koppelen aan dit bedrijf.

Adres manager

Via de adres manager kunt u eenvoudig meerdere adressen beheren. Deze functionaliteit maakt het mogelijk om meerdere adressen te koppelen aan een bepaald object. Er moet echter alijd één adres als voorkeursadres ingesteld staan, dit is het adres welke het programma zal gebruiken bij voorkeur.

Als voorbeeld zal het programma in het samenvatting paneel enkel de lokalisatie van het voorkeursadres weergeven.

Werkbalk

Hieronder staan de knoppen uit de werkbalk uitgelegd.

Opdracht Beschrijving
Nieuw adres toevoegen Voeg een nieuw adres toe, na opslaan van het adres wordt deze automatisch in de lijst opgenomen.
Bestaand adres toevoegen Voeg een bestaand adres toe.
Verwijderen De relatie met het adres wordt verbroken, het adres blijft aanwezig in het adresboek.
Alles verwijderen Alle adres relaties worden verbroken.
Bewerken Bewerk het geselecteerde adres
Als voorkeursadres zetten Stel het geselecteerde adres in als voorkeursadres
Acties

Wanneer u een nieuw adres toevoegd zal een standaard Adres eigenschappen venster geopend worden. Als u alle gegevens ingevoerd heeft en het adres opslaat dan zal deze automatisch in de lijst verschijnen. Mocht u meerdere adressen willen toevoegen, dan kunt u in het adres eigenschappen venster een nieuw adres aanmaken. Wanneer deze vervolgens opgeslagen wordt zal deze ook toegvoegd worden aan de adressenlijst. Zo lang het adres eigenschappen venster open staat zullen alle unieke adressen die daarin opgeslagen worden toegevoegd worden aan de adressen manager.

Het is mogelijk om meerdere adressen tegelijk te verwijderen, door de te verwijderen adressen te selecteren en vervolgens op de Verwijderen knop te drukken zullen alle geselecteerde adressen ontkoppeld worden.

Het voorkeursadres is altijd dik gedrukt. Het voorkeursadres kunt u bepalen door het gewenste adres te selecteren en vervolgens de knop Als voorkeursadres zetten te gebruiken. Mocht er door wijzigingen in de lijst geen voorkeursadres meer geselecteerd zijn dan zal het programma tijdens het opslaan van het object het eerste adres in alfabetische volgorde pakken. Het veld waarop gesorteerd wordt is Plaats. Dit staat los van de sorteervolgorde die geselecteerd is in de adres manager.

Medewerkers

TODO

Tags

Acties

Op dit tabblad kunt u de tags beheren die aan dit contact gekoppeld zijn.

Tag manager

Via de tag manager worden de gekoppelde tags aan een bepaald object eenvoudig beheerd. Via de manager kunt u tags koppelen, ontkoppelen en nieuwe tags toevoegen aan een bepaald object. Een object kan met meerdere tags gekoppeld zijn.

Knoppenbalk
Opdracht Beschrijving
Alle tags toevoegen Voeg alle bestaande tags toe aan de geselecteerde tags lijst.
Geselecteerde tags toevoegen Voeg alle geselecteerde tags toe aan de geselecteerde tags lijst.
Alle tags verwijderen Ontkoppel alle tags uit de geselecteerde tags lijst.
Geselecteerde tags verwijderen Ontkoppel alle geselecteerde tags uit de geselecteerde tags lijst.

Naast de knoppen bestaat er ook de mogelijkheid om met de muis dubbel op een tag te klikken, wanneer er dubbel op een tag in de beschikbare tags lijst gedrukt wordt zal deze toegevoegd worden aan de geselecteerde tags lijst. Andersom werkt ook door dubbel op een tag uit de geselecteerde tags lijst te klikken zal deze ontkoppeld worden.

Beschikbare tags lijst

In deze lijst staan alle beschikbare tags in het adresboek. Naast bestaande tags kunt u ook nieuwe tags aanmaken in de tag manager. Voer de nieuwe tagnaam in het tekstvak naast de knop Nieuwe tag toevoegen, wanneer de tagnaam correct is ingevoerd kunt u op de knop drukken en zal de tag in Beschikbare tags lijst verschijnen.

De nieuwe tag is direct te gebruiken en zal in het gehele adresboek beschikbaar zijn. Verdere beheer opties van tags zoals het verwijderen en wijzigen zijn te vinden in het tag beheer venster.

Naast het toevoegen van nieuwe tags bestaat ook de mogelijkheid om alle tags te doorzoeken. Wanneer u in het tekstvak Zoek tags een zoekterm ingeeft zal de lijst direct doorzocht worden. Alle resultaten worden weergegeven en de lijst wordt beige van achtergrondkleur. De tags worden gematched op het bevatten van de zoekterm.

Geselecteerde tags lijst

In deze lijst staan alle tags die gekoppeld worden aan het object.

Commentaar

Acties

Voer hier commentaar in die niet in andere velden past. De tekst in dit veld is naar wens in te vullen, eventuele email en website adressen worden klikbaar gemaakt.

Sneltoetsen

Vensterwijd

De volgende sneltoetsen zijn over het hele venster geldig, deze zijn niet afhankelijk van de focus op een bepaald component

Sneltoets Actie
Alt + F4 Venster sluiten
Control + N Nieuw bedrijf toevoegen
Control + Shift + N Wijzigingen opslaan en object klonen
Control + S Wijzigingen opslaan
Control + Shift + S Wijzigingen opslaan en venster sluiten
Delete Bedrijf verwijderen
F5 Bedrijf herladen

Component specifiek

Geen

Afdrukken/exporteren
QR Code
QR Code forms:propertyforms:company (generated for current page)