Adres eigenschappen venster

Werkbalk

Hieronder staan alle knoppen uit de werkbalk uitgelegd.

Opdracht Beschrijving
Nieuw Voeg een nieuw adres toe.
Sluiten Sla de wijzigingen op en sluit het venster
Kloon Sla de wijzigingen op en kloon object
Opslaan Sla de wijzigingen op
Verwijderen Verwijder het adres, deze actie is onomkeerbaar. Alle relaties tot dit adres zullen verbroken worden
Herladen Herlaad het adres, alle wijzigingen zullen verloren gaan

Statusbalk

In de status balk wordt de volgende informatie weergegeven.

Betekenis Beschrijving
Aantal koppelingen Het aantal koppelingen met contacten en bedrijven totaal
Gewijzigde data aanwezig Dit icoon wil zeggen dat er gewijzigde data aanwezig is die nog niet is opgeslagen.

Tabbladen

Samenvatting

Acties

Op dit tabblad vindt u een samenvatting van de afbeelding. Deze data wordt bijgewerkt nadat u de wijzigingen ( / / ) opgeslagen heeft.

Adres

Acties

Op deze pagina worden de adres gegevens ingevoerd, de gegevens kunnen op een later tijdstip aangepast worden. Alle objecten die een relatie hebben met dit adres zullen dan de bijgewerkte adresgegevens krijgen. Wanneer u het invoerveld Land geselecteerd heeft en u drukt vervolgens op de N toets op uw toetsenbord, dan zal automatisch Nederland geselecteerd worden.

Deze gegevens dienen ook als basis voor de lokaliseren functie.

Lokaliseren

Acties

Via dit tabblad kunt u de locatie van een adres direct opzoeken. Het programma zal contact leggen met de Google Maps service en een detail map van de locatie downloaden. Hiervoor is een internet verbinding vereist. Dit component komt op meerdere locaties voor binnen Adressen Programma Pro, bijvoorbeeld in het hoofdmenu in het samenvatting paneel. De werking van het lokalisatie component is echter overal hetzelfde.

Deze functionaliteit is beschikbaar wanneer een adres minimaal een plaats en straat heeft.

In de werkbalk van dit tabblad kunt u enkele acties uitvoeren op de weergegeven map. Zo kunt u in- en uitzoomen, daarnaast kunt u het type map veranderen.

Werkbalk
Opdracht
Open map in webbrowser (meer opties beschikbaar)
Map handmatig herladen
Reset zoom factor
Zoom uit
Zoom in
- Maptype wijzigen
Openen in browser

Wanneer u de Open map in webbrowser knop gebruikt uit de werkbalk zal de huidige map geopend worden in een web browser. Dit is het browser programma welke als standaard ingesteld staat op de computer.

Map typen

Naast de standaard wegenkaart kunt u ook andere typen kaarten weergeven. De volgende typen kaarten zijn beschikbaar:

  • Wegenkaart (standaard) - Dit is een simpele weergave van de locatie, vergelijkbaar met een wegenkaart. Hierop zijn wegen, straatnamen en andere objecten duidelijk weergegeven.
  • Satalietbeeld - Dit is een exacte weergave van de werkelijkheid. Hierop zijn details van de omgeving duidelijk te zien.
  • Hybride map - Dit is een kruising van de twee bovengenoemde kaarten. Er zal een satalietbeeld weergegeven worden met daarop de wegen en straatnamen gecombineerd.

Sneltoetsen

Vensterwijd

De volgende sneltoetsen zijn over het hele venster geldig, deze zijn niet afhankelijk van de focus op een bepaald component

Sneltoets Actie
Alt + F4 Venster sluiten
Control + N Nieuw adres toevoegen
Control + Shift + N Wijzigingen opslaan en object klonen
Control + S Wijzigingen opslaan
Control + Shift + S Wijzigingen opslaan en venster sluiten
Delete Adres verwijderen
F5 Adres herladen

Component specifiek

Geen

Afdrukken/exporteren
QR Code
QR Code forms:propertyforms:address (generated for current page)