Tag beheer

Statusbalk

In de status balk wordt de volgende informatie weergegeven.

Betekenis Beschrijving
Aantal tags totaal
Gewijzigde data aanwezig Dit icoon wil zeggen dat er gewijzigde data aanwezig is die nog niet is opgeslagen.

Acties

Binnen dit venster zijn verschillende acties uit te voeren.

Aanmaken

Door te klikken op Nieuw kunt u een nieuwe tag toevoegen. Vervolgens zal er naam gevraagd worden van de nieuwe tag, met deze naam zal de tag door het gehele programma weergegeven worden.

Wijzigen

De naam of afbeelding van het icoon zijn los van elkaar te wijzigen.

Door op Hernoemen te klikken kunt u de naam van een tag wijzigen, het geselecteerde tag uit de lijst zal nu te bewerken zijn. Wanneer u de naam naar wens aangepast heeft kunt u op door op Enter te drukken de nieuwe naam accepteren. De naamswijziging van de tag zal door het gehele programma doorgevoerd worden, de oude naam zal op geen enkele locatie meer zichtbaar zijn.

Verwijderen

Een tag is te verwijderen door deze te selecteren en vervolgens op de knop Verwijderen te drukken. Door het verwijderen van de tag zullen alle verbindingen tot deze tag verbroken worden.

Sneltoetsen

Vensterwijd

De volgende sneltoetsen zijn over het hele venster geldig, deze zijn niet afhankelijk van de focus op een bepaald component

Sneltoets Actie
Alt + F4 Venster sluiten
Control + N Nieuwe categorie toevoegen
Delete Geselecteerde categorie verwijderen
F5 Categorieën herladen

Component specifiek

De volgende sneltoetsen zijn alleen geldig wanneer de focus op de taglijst ligt

Sneltoets Actie
Home Scroll naar begin van de lijst
End Scroll naar einde van de lijst
Page Up Scroll een pagina omhoog
Page Down Scroll een pagina omlaag
F2 Geselecteerde categorie hernoemen
Afdrukken/exporteren
QR Code
QR Code forms:managers:tags (generated for current page)