Categorie beheer

Statusbalk

In de status balk wordt de volgende informatie weergegeven.

Betekenis Beschrijving
Aantal categorieën totaal
Gewijzigde data aanwezig Dit icoon wil zeggen dat er gewijzigde data aanwezig is die nog niet is opgeslagen.

Acties

Binnen dit venster zijn verschillende acties uit te voeren.

Aanmaken

Door te klikken op Nieuw kunt u een nieuwe categorie toevoegen. Vervolgens zal er naam gevraagd worden van de nieuwe catgorie, met deze naam zal de categorie door het gehele programma weergegeven worden. De kleur van de nieuwe categorie is standaard grijs, hierdoor kunt u snel verschillende categorieën toevoegen en deze later de juiste kleur geven.

Wijzigen

De naam of kleur van een categorie zijn los van elkaar te wijzigen.

Door op Hernoemen te klikken kunt u de naam van een categorie wijzigen, de geselecteerde categorie uit de lijst zal nu te bewerken zijn. Wanneer u de naam naar wens aangepast heeft kunt u op door op Enter te drukken de nieuwe naam accepteren. De naamswijziging van de categorie zal door het gehele programma doorgevoerd worden, de oude naam zal op geen enkele locatie meer zichtbaar zijn.

Om de kleur te wijzigen dient u op de knop Verander kleur te klikken. Er zal nu een keuzescherm geopend worden, hier kunt u een kleur kiezen uit een aantal voorgedefinieerde kleuren of zelf een kleur samenstellen door op Aangepaste kleuren definieëren te klikken. De aangepaste kleur wordt gekozen door met de muis op de kleuren tabel te klikken op de gewenste kleur of door de RGB waarden handmatig in te voeren. Meer informatie over RGB kleuren kunt u hier vinden.

Door op OK te klikken zal de kleur geaccepteerd worden. Het is mogelijk om meerdere categorieën dezelfde kleur te geven.

Het is aan te raden een lichte kleur te kiezen, wanneer de kleur te donker is zal de zwarte tekst moeilijker te lezen zijn.

Verwijderen

Een categorie is te verwijderen door deze te selecteren en vervolgens op de knop Verwijderen te drukken. Door het verwijderen van de categorie zullen alle verbindingen tot deze categorie verbroken worden. Deze actie is onomkeerbaar.

Sneltoetsen

Vensterwijd

De volgende sneltoetsen zijn over het hele venster geldig, deze zijn niet afhankelijk van de focus op een bepaald component

Sneltoets Actie
Alt + F4 Venster sluiten
Control + N Nieuwe categorie toevoegen
Delete Geselecteerde categorie verwijderen
F5 Categorieën herladen

Component specifiek

De volgende sneltoetsen zijn alleen geldig wanneer de focus op de categorieënlijst ligt

Sneltoets Actie
Home Scroll naar begin van de lijst
End Scroll naar einde van de lijst
Page Up Scroll een pagina omhoog
Page Down Scroll een pagina omlaag
F2 Geselecteerde categorie hernoemen
Afdrukken/exporteren
QR Code
QR Code forms:managers:categories (generated for current page)