Samenvatting

Acties

Het samenvatting paneel geeft een samenvatting van de meest gebruikte velden van een bepaald object. De data kan verspreid worden over verschillende tabbladen om het overzicht te bewaren. De functie van het samenvatting paneel is het weergeven van een object zonder het eigenschappen venster geopend hoeft te worden. In de samenvatting is de data niet aanpasbaar, daarvoor moet altijd het eigenschappen venster gebruikt worden.

Het eerste tabblad is altijd de samenvatting van het betreffende objecten, alle andere tabbladen ondersteunen dit object met specifieke informatie.

Instellingen

Het samenvatting paneel ondersteund een aantal opties, deze opties worden ingesteld via de menubalk van het hoofdmenu.

Opdracht Beschrijving
Weergeven Wanneer aangevinkt zal het samenvatting paneel weergegeven worden.
Gridlijnen weergeven Bepaal of er gridlijnen weergegeven worden in de samenvatting tabbladen.
Categorieën weergeven Bepaal of categorieën weergeven in het samenvatting paneel
Pasfoto weergeven Bepaald of de pasfoto weergegeven wordt in het samenvatting paneel

De werking van de opties is hieronder schematisch weergegeven. Wanneer de pasfoto of categorieën niet weergegeven worden zal deze ruimte opgevuld worden door de tabbladen. Wanneer een object geen pasfoto of categorieën heeft zal deze ruimte ook niet gebruikt worden en dus ter beschikking komen voor de tabbladen.

De pasfoto wordt weergegeven naast de tabbladen aan de rechterkant. Wanneer er voldoende ruimte is voor de pasfoto zal deze gecentreerd weergegeven worden, is er echter onvoldoende ruimte aanwezig dan wordt de pasfoto verkleind zodat deze in de beschikbare ruimte past.

Hieronder is te zien hoe het programma een afbeelding zal verkleinen wanneer deze niet op ware grootte op het scherm past.

Afbeelding op ware grootte Afbeelding is verkleind om op scherm te passen

Bij het dubbelklikken op de afbeelding zal het eigenschappen venster van het betreffende object geopend worden, daarnaast zal direct het pasfoto tabblad weergegeven worden.

Tabbladen

Het eerste tabblad geeft altijd de samenvatting weer van het betreffende object, de andere tabbladen geven extra informatie over dit object.

In onderstaande tabel staat een overzicht van welk tabblad bij welk object zichtbaar kan worden. Mocht de data voor het tabblad niet aanwezig zijn, dan zal het tabblad ook niet weergegeven worden. Dus een contact zonder adresgegevens zal ook geen Lokaliseren tabblad hebben.

Tabblad Contact Bedrijf Adres Email Baan Pasfoto
Samenvatting object X X X X X X
Lokaliseren X X
Tags X X
Baan X
Medewerkers X
Commentaar X X

Samenvatting object

Dit tabblad geeft een korte samenvatting van het betreffende object. Verder is er geen werkbalk beschikbaar en zijn er geen acties mogelijk.

Lokaliseren

Werkbalk

Opdracht Beschrijving
Bewerken Open het object en ga direct naar het Adressen tabblad.
Zie lokaliseren functionaliteit

Acties

Op dit tabblad zal het voorkeursadres weergegeven worden van een contact of bedrijf.

Tags

Werkbalk

Opdracht Beschrijving
Bewerken Open het object en ga direct naar het Tags tabblad.

Acties

Op dit tabblad worden alle gekoppelde tags weergegeven.

Baan

Werkbalk

Opdracht Beschrijving
Bewerken Open het baan object.
Bedrijf email sturen Stuur het bedrijf een email.
Medewerker email sturen Stuur de medewerker een email naar zijn persoonlijke emailadres.

Acties

Op dit tabblad wordt een samenvatting van de baan gegevens, plus kan via de werkbalk direct een email gestuurd worden naar de medewerker of bedrijf.

Medewerkers

Werkbalk

Opdracht Beschrijving
Bewerken Open het bedrijf en ga direct naar het Medewekers tabblad.

Acties

Op dit tabblad wordt een lijst weergegeven van alle medewerkers die aan een bedrijf gekoppeld zijn. De kolommen in deze lijst zijn niet te wijzigen.

Commentaar

Werkbalk

Opdracht Beschrijving
Bewerken Open het object en ga direct naar het Commentaar tabblad.

Acties

Op dit tabblad wordt het commentaar van het betreffende object weergegeven, deze data is niet aanpasbaar. Om het commentaar aan te passen moet de Bewerken knop gebruikt worden.

Sneltoetsen

Vensterwijd

Zie hoofdmenu, het samenvatting venster is onderdeel van het hoofdvenster.

Component specifiek

De volgende sneltoetsen zijn alleen geldig wanneer de focus op het tab component ligt

Sneltoets Actie
Pijl omhoog Scroll naar het bovenliggende tabblad
Pijl omlaag Scroll naar het onderliggende tabblad
Afdrukken/exporteren
QR Code
QR Code forms:appforms:mainform:summary (generated for current page)