Groepenboom

Acties

Via de groepenlijst worden alle groepen binnen het adresboek aangesproken en beheerd.

Aanmaken hoofdmap

De hoofdmap is een map die geen bovenliggende mappen heeft, standaard heeft deze het adresboek logo en heeft de naam van het adresboek. Wanneer deze echter verwijderd is of u wilt een tweede hoofdmap aanmaken kunt via het uitklapmenu in de blauwe balk een nieuwe hoofdmap toevoegen door op de knop Nieuwe hoofdmap toevoegen te klikken.

Vervolgens zal de naam van de nieuwe hoofdmap gevraagd worden, dit is de naam die weergegeven wordt in de groepenboom.

Wanneer u op OK drukt zal de nieuwe hoofdmap aangemaakt worden en zal direct het groepen eigenschappen venster geopend worden van de betreffende map. In dit venster kunt u verdere wijzigingen uitvoeren zoals het instellen van een icoon naar keuze.

Bij een tweede hoofdmap wordt er geen nieuw adresboek aangemaakt, er wordt enkel een nieuwe hoofdmap
toegevoegd, een hoofdmap werkt hetzelfde als een standaard map.

Aanmaken map

Een map dient voor de structuur in de groepenboom, via een map kunt u uw groepen indelen op een logische wijze. Een map kan geen objecten weergeven, maar kan wel andere mappen of groepen onder zich hebben. In onderstaande afbeelding zijn de mappen in het orange weergegeven, u kunt ze herkennen aan de map afbeelding en aan het feit dat ze andere mappen of groepen onder zich hebben. Groepen worden aangegeven in het blauw en kunnen geen mappen of andere groepen onder zich hebben.

Een nieuwe map wordt aangemaakt door met de rechtermuisknop op een bestaande (hoofd)map te klikken, er zal nu een menu openen waarmee u verschillende functies kunt uitvoeren. Een daarvan is het item Nieuw, er zal een tweede menu open met verschillende functies.

Opdracht Beschrijving
Nieuw object… Opent een keuzescherm met verschillende voorgedefinieerde groepen.
Map Voeg een standaard map toe
Contactengroep Voeg een standaard contactengroep toe
Bedrijvengroep Voeg een standaard bedrijvengroep toe

Wanneer u op Map drukt zal er een tekstvenster komen waarin u de naam van de nieuwe groep kunt invoeren. Als er vervolgens op OK gedrukt wordt zal automatisch het groepen eigenschappen venster geopend worden waarmee u de groep verder kunt instellen.

Aanmaken groep

Het aanmaken van een groep gaat op dezelfde manier als een map, in het Nieuw menu kiest u Contactengroep of Bedrijvengroep. Naast deze twee opties is er ook de mogelijkheid om het keuzevenster op te roepen. Hierin staan alle eerder genoemde opties, maak ook extra voorgedefinieerde groepen voor zowel bedrijven als contacten.

Nadat een item gekozen is uit de lijst zal de naam van de nieuwe groep gevraagd worden, wanneer op OK geklikt wordt zal de nieuwe groep geopend worden in een groepen eigenschappen venster waar de groep verder in te stellen is.

Groep/Map hernoemen

Het hernoemen van een groep of map verloopt via dezelfde werkwijze. Er zijn twee manieren om een item te hernoemen, de eerste is door twee keer langzaam te klikken op een item uit de groepenboom, de naam zal nu aanpasbaar worden. De tweede manier is door met de rechtermuisknop op het gewenste item te klikken en op optie Hernoemen te selecteren. De naam zal direct aangepast worden wanneer u op Enter drukt, om het wijzigen te annuleren moet op de Escape toets gedrukt te worden.

Groep/Map verwijderen

Door met de rechtermuisknop op een groep te klikken komt de optie Verwijderen beschikbaar. De groep zal na bevestiging permanent verwijderd worden, deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden.

Wanneer u een map probeert te verwijderen die nog onderliggende mappen of groepen bevat zal het programma aangeven dat eerst alle onderliggende items verwijderd moeten worden voordat de geselecteerde map verwijderd kan worden.

Sneltoetsen

Vensterwijd

Zie hoofdmenu, de groepenboom is onderdeel van het hoofdvenster.

Component specifiek

Geen

Afdrukken/exporteren
QR Code
QR Code forms:appforms:mainform:grouptree (generated for current page)