Exporteren

Adressen Programma Pro geeft u de mogelijkheid om data te exporteren naar verschillende bestandsformaten. Alle verschillende exporteerfuncties worden aangeboden als losse modules. Hierdoor is het mogelijk dat de ene installatie van Adressen Programma Pro meer export modules heeft dan een andere installatie. Adressen Programma Pro levert een aantal standaard modules mee, dat zijn de modules die op deze documentatie website beschreven worden.

Aanroepen

Het aanroepen van de export functionaliteit kan op verschillende manieren.

  • Gehele objectenlijst exporteren
    Druk in de werkbalk van het hoofdmenu op de Exporteren knop.
  • Selectie van objectenlijst exporteren
    Selecteer de gewenste objecten in de objectenlijst en druk met de rechtermuisknop op een van de objecten, nu komt het contextmenu beschikbaar. Kies vervolgens voor de optie Exporteren.
  • Exporteren vanuit eigenschappen venster
    Exporteren vanuit een eigenschappen venster is mogelijk wanneer in de werkbalk de knop Exporteren beschikbaar is.

Verdere informatie

Afdrukken/exporteren
QR Code
QR Code export:overview (generated for current page)