Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

classes:tag [2017/06/11 13:54] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== Tag ======
  
 +Via een {{:​classes:​tag_blue.png?​nolink|}} ''​tag''​ kunnen meerdere object gegroepeerd of gemarkeerd worden. Een tag wordt eenmalig aangemaakt en wordt vervolgens gekoppeld aan verschillende objecten, deze objecten kunnen van verschillende typen zijn waaronder [[classes:​contact|contacten]] en [[classes:​company|bedrijven]].
 +
 +Het taggen van object zorgt ervoor dat er eenvoudig bepaalde objecten gegroepeerd kunnen worden, deze groepen kunnen vervolgens opgevraagd worden in een weergave of [[forms:​propertyforms:​group|groep]]. Het markeren zorgt ervoor dat er groepen als ''​2000-2001 HAVO1A'',​ ''​Medewekers'',​ ''​Uit dienst''​ of ''​Familie Jansen''​ gemaakt kunnen worden.
 +
 +Een object kan meerdere tags bevatten zo is het mogelijk om een contact de tags ''​2000-2001 HAVO1A''​ te geven, maar ook zijn volgende leerjaar ''​2001-2002 HAVO2A''​ enzovoort. Hiermee kan dus een historie opgebouwd worden van de leerjaren die het contact doorlopen heeft.
 +
 +Dankzij het tag systeem ontstaat er een methode om objecten te groeperen, beheren en archieven via een universeel systeem.
 +===== Relatie diagram =====
 +
 +{{ :​classes:​diagtag_1.png?​nolink |}}
 +
 +===== Velden =====
 +
 +Het tag object bevat de volgende velden.
 +
 +^ ^ Veld ^ Bijzonderheden ^
 +|{{:​classes:​property.png?​nolink|Eigenschap}} ​ {{:​classes:​text_ab.png?​nolink|Tekst}} | ''​Naam''​ | |
 +
 +===== Verdere informatie =====
 +
 +  * Venter: [[forms:​managers:​tags|tag beheer]] ​
Afdrukken/exporteren
QR Code
QR Code classes:tag (generated for current page)