Contact

Het contact object is het middelpunt van Adressen Programma Pro. Alle andere objecten hebben iets te maken of vormen een toevoeging aan een contact object. Het contact object is een representatie van een persoon in de werkelijkheid.

Relatie diagram

Velden

Het contact object bevat de volgende velden.

Veld Bijzonderheden
Eigenschap Tekst Voornaam
Eigenschap Tekst Tussenvoegsel
Eigenschap Tekst Achternaam
Eigenschap Tekst Titel
Eigenschap Tekst Initialen Wanneer niet ingegeven worden de initialen uit de voornaam onttrokken
Eigenschap Datum Geboortedatum
Eigenschap Leeftijd Berekend a.d.h.v. Geboortedatum
Eigenschap Geslacht M (man) / V (vrouw) / N/A (onbekend)
Eigenschap Tekst Nationaliteit Gekozen uit landenlijst
Eigenschap Tekst Geboorteland Gekozen uit landenlijst
Eigenschap Tekst Geboorteplaats
Eigenschap BSN Burger Service Nummer
Eigenschap Tekst Bankrekening
Eigenschap Tekst Telefoon
Eigenschap Tekst Mobiel
Eigenschap Tekst Fax
Eigenschap Tekst IM MSN, ICQ e.d.
Eigenschap Tekst Website
Eigenschap Relatie Emailadressen Meerdere mogelijk. Zie emailadres
Eigenschap Relatie Adressen Meerdere mogelijk. Zie adres
Eigenschap Relatie Banen Meerdere mogelijk. Zie baan
Eigenschap Relatie Tags Meerdere mogelijk. Zie tag
Eigenschap Relatie Categorieën Meerdere mogelijk. Zie category
Eigenschap Relatie Pasfoto Zie pasfoto
Eigenschap Tekst Commentaar Vrij veld

Bijzonderheden

  • Bij het berekenen van de verjaardag met geboorte datum 29 februari in een schrikkeljaar komt de verjaardag op 28 februari te liggen voor niet-schrikkeljaren.

Verdere informatie

Afdrukken/exporteren
QR Code
QR Code classes:contact (generated for current page)